2024.04.19 17:50

Що робить ситуацію екстремальної, загальні ознаки екстремальної ситуації, поведінка людини в екстремальних ситуаціяхЩо робить ситуацію екстремальної, загальні ознаки екстремальної ситуації, поведінка людини в екстремальних ситуаціях


Будь виникає в житті людини ситуація розглядається психологами як складна суб'єктивно-об'єктивна реальність. У вітчизняній та зарубіжній науці існує багато класифікацій ситуацій.
Одні поділяють їх на прості, важкі й екстремальні; інші - на нейтральні й конфліктні; треті - на повсякденні і проблемні; четверті - на ситуації фізичної небезпеки і ситуації невідомості; п'ятий - на вільно обрані і нав'язані.
Але якщо спробувати узагальнити всі ці підходи, то можна виділити чотири основних види ситуацій:
1. Проста (повсякденна), в якій для особистості все зазвичай і відбувається в нормальному режимі.
2. Напружена (небезпечна).
3. Складна (надзвичайна).
4. Екстремальна, в якій вимоги до особистості виходять за межі "норми".
Відмінність екстремальній ситуації від простої, напруженою і складною полягає в тому, то екстремальна ситуація - це пряме взаємодія людини з надскладною обстановкою.
Загальні ознаки екстремальної ситуації
1. Наявність непереборних труднощів, усвідомлення загрози або непереборної перешкоди на шляху реалізації будь-яких конкретних цілей.
2. Стан психічної напруженості і різні реакції людини на екстремальність навколишнього оточення, подолання якої має для нього велике значення.
3. Істотна зміна звичайної (звичної, іноді навіть напруженою або складної) ситуації, параметрів діяльності чи поведінки, тобто вихід за рамки "звичайного".
Таким чином, одним з основних ознак екстремальної ситуації служать непереборні перешкоди до здійснення, які можна розглядати як безпосередню загрозу реалізації поставленої мети або задуманого дії.
В екстремальній ситуації людині протистоїть середу, і тому її слід розглядати відповідно до обстановки, для якої характерне порушення відповідності між вимогами діяльності і професійними можливостями людини.
Екстремальні ситуації пов'язані з помітно і різко мінливими умовами, в яких протікає діяльність. Виникає небезпека невиконання завдання або загроза збереження техніки, обладнання, життя людини.
Екстремальні ситуації являють собою крайній прояв важких ситуацій, вимагають максимальної напруги психічних і фізичних сил людини для виходу з них.
Поведінка людини в екстремальних ситуаціях
Життя людини являє собою низку всіляких ситуацій, багато з яких в силу їх повторюваності та схожості стають звичними. Поведінка людини доводиться до автоматизму, тому витрата психофізичних та фізичних сил у таких ситуаціях зведений до мінімуму.
Інша річ екстремальні ситуації. Вони вимагають від людини мобілізації психічних і фізичних ресурсів. Людина, що знаходиться в екстремальній ситуації, отримує інформацію про різні її елементах:
- Про зовнішні умови;
- Про свої внутрішні станах;
- Про результати своїх власних дій.
Обробка цієї інформації здійснюється за допомогою пізнавальних і емоційних процесів. Результати цієї обробки впливають на поведінку особистості в екстремальній ситуації.
Сигнали загрози призводять до зростанню активності людини. І якщо ця активність не приносить очікуваного поліпшення становища, людини захльостують негативні емоції різної сили. Роль емоцій в екстремальній ситуації різна.
Емоції можуть виступати і як індикатор екстремальності і як оцінка ситуації, і як чинник, що призводить до зміни поведінки в ситуації. І в той же час необхідно пам'ятати, що емоційні переживання являють собою один з важливих чинників поведінки людини в екстремальній ситуації.
Як правило, екстремальна ситуація породжується об'єктивними причинами, але її екстремальність в значній мірі визначається суб'єктивними складовими. Так:
- Об'єктивної загрози може і не бути, але людина або група людей помилково сприймають цю ситуацію як екстремальну. Найчастіше це відбувається через непідготовленість або спотвореного сприйняття навколишньої дійсності; можуть, однак, існувати і реальні об'єктивні чинники загрози, але людина не знає про їх існування і не усвідомлює виниклої екстремальній ситуації;
- Людина може усвідомити екстремальність ситуації, але оцінювати її як незначну, що саме по собі вже є трагічною помилкою, яка може призвести до непередбачуваних наслідків;
- Опинившись в екстремальній ситуації і не знаходячи виходу з такого становища, втративши віру в можливість її дозволу, він іде від реальності за допомогою активізації механізмів психологічного захисту;
- Ситуація може бути об'єктивно екстремальної, але наявність знань і досвіду дозволяє долати її без значної мобілізації своїх ресурсів.
Таким чином, людина реагує на екстремальну ситуацію залежно від того, як він її сприймає і оцінює її значення.
Існує і ще одна специфічна реакція людини на екстремальну ситуацію - психічна напруженість. Це психічний стан людини в екстремальній ситуації, за допомогою якого людина як би підготовляється до переходу від одного психофізичного стану до іншого, адекватному нинішній обстановці.
Форми напруженості.
- Перцептивная (що виникає при труднощі в сприйнятті);
- Інтелектуальна (коли людина утрудняється вирішити виниклу проблему);
- Емоційна (коли виникають емоції, дезорганізують поведінку і діяльність);
- Вольова (коли людина не може керувати собою);
- Мотиваційна (пов'язана з боротьбою мотивів, різних точок зору).
Для психічної напруженості властиві підвищений рівень активності і значні витрати нервово-психічної енергії. Рівні психічної напруженості у різних людей можуть бути різними, що пов'язано в першу чергу з психічною стійкістю людини.
"Енциклопедія виживання" Черниш І. В.
Ще почитати:

 • Класифікація екстремальних ситуацій
 • Пересування по місцевості
 • Лісові, степові та торф'яні пожежі
 • Поведінка людини відстав від групи
 • Пошук правильної дороги. Вихід до людей
 • Рух у ненаселених районах
  У загальний розділ - Поведінка і планування дій людини при виникненні екстремальної ситуації.
  В розділ - Корисні дрібнички та поради
  * - Викладені рекомендації - не є догмою, їх слід застосовувати творчо, погодившись з обстановкою

  Читайте також: Нелюбимі обов'язки

   


  Цікавий факт

  У вісімнадцятому столітті Сан-Домінго (Гаїті) була багатющою колонією Французької Імперії, вона була відома як «Перлина Антилл». Вона розбагатіла в основному завдяки імпортування рабів і руйнівному впливу на екологію. В даний час Гаїті - одна з найбідніших країн Західної півкулі.