2024.02.23 13:28

Підведення підсумків походу



Підведення підсумків походу

Похід починається з початком підготовки і може вважатися завершеним лише тоді, коли група відзвітує перед туристської секцією колективу фізкультури і спортивного товариства, перед установою, що організував групу, і здасть письмовий звіт. Тільки після цього маршрутні комісії можуть видати туристам довідки про проведене ними поході і прийняти його до заліку на той чи інший розряд.

Підведення підсумків кожного туристського походу необхідно не тільки для пропаганди туризму. Головною метою розбору проведеного походу є узагальнення досвіду з техніки та суспільно-корисній роботі, а також обговорення виявилися недоліків і порушень з метою їх виправлення. Звіт дає можливість уявити собі район походу в туристському, фізико-географічному, економічному, культурному та історичному відношеннях.

Після проходження траси маршруту, зазвичай в поїзді на шляху прямування в своє місто, група робить усний розбір походу. Обговорюється пройдений маршрут, відхилення від спочатку наміченого плану і т.п.

Через один-два тижні після повернення з маршруту група робить усний звіт перед туристської секцією колективу фізкультури. До цього часу бажано проявити фотоплівки і віддрукувати перші зразки фотознімків.

Через один-півтора місяця група повинна зробити детальний усний звіт на засіданні туристської секції спортивного товариства, спортивного клубу або в міському клубі, туристів. До цього часу бажано закінчити письмовий звіт та фотоальбоми про проведене поході. Розповідь керівника групи добре супроводжувати показом фотознімків за допомогою проекційного ліхтаря. Доцільно продемонструвати зразки спорядження, використаного в поході, зібрані колекції мінералів, гербарії, зведення метеорологічних спостережень, графік температур і т.д. Винятковим успіхом користуються аматорські кінофільми, зняті в поході ким-небудь з учасників.

Під час підготовки походу і його проведення в групі має регулярно вестися щоденник. Записи в щоденнику робить керівник групи або спеціально виділений для цього турист.

Щоденник ведеться систематично, щодня. Акуратно і докладно складений невнік допоможе написати хороший звіт і підготувати усна доповідь на секції.

Згідно з керівними матеріалами та інструкціям Всесоюзного комітету з фізичної культури і спорту необхідно скласти паспорт походу за маршрутами першої категорії труднощі, звіт за маршрутами другої категорії труднощі і докладний звіт по складних маршрутах третьої категорії труднощі.

Найбільш прийнятною формою звіту є опис порядку підготовки та проведення походу, зі вставленими фотоілюстраціями, кресленнями, малюнками, схемами, поясняющими текст.

Обсяг звіту залежить від характеру і складності маршруту, району походу, грамотності і літературних здібностей учасників групи. Обсяг орієнтовно 20 25 сторінок на другу категорію труднощі, 40 50 сторінок на третю категорію труднощі.

Читайте також: Головний стоматолог МОЗ: в Росії треба вводити страховку на зуби

 


Цікавий факт

Місяць віддаляється від Землі на чотири сантиметри на рік, тривалість доби при цьому збільшиться на 23 мікросекунди. У Девонський період (410 мільйонів років тому) в земній році було 400 днів, а тривалість доби була менш 22 годин