2024.04.19 17:21

Населені пункти, окремі будови на мапіНаселені пункти, окремі будови на мапі

Населені пункти, окремі будови на мапі

Населені пункти, окремі будови на мапі

У цій групі п'ятнадцять найважливіших топографічних знаків, які необхідно добре знати туристу.

Самі населені пункти села, аули, хутора, селища, міста складні утворення, що складаються з різних будов і споруд. Тому немає простого топографічного знаку населеного пункту він складається з топографічних знаків різних місцевих предметів, що становлять те, що називається населеним пунктом.

По-перше, це окремі житлові та нежитлові будівлі. Вони зображуються немасштабним чорним прямоугольничком (рис. 13 а). Якщо ж будову (будинок) дуже велике за площею, а карта великомасштабна, то будова зображується фігурою чорного кольору, подібної за формою і розмірами (у масштабі карти) самому будові. Тобто це вже знак масштабний (рис. 13 б). Нерідко на деякому віддаленні від села чи селища стоїть окрема хата (будинок) з городом, садом, сараєм та іншими будовами. Це називається хутором, або окремим двором. Для нього існує спеціальний топографічний знак.

У всякому населеному пункті житлові та нежитлові будівлі розташовуються не абияк, не кожне само по собі вони групуються у визначені порядки, а ці групи розділяються між собою вулицями та провулками. Такі групи будівель, розмежовані між собою парканами, вулицями, провулками або просто дорогами, називаються кварталами населених пунктів. Квартал населеного пункту це територія, зайнята будівлями і обмежена транспортними шляхами.

У населених пунктах розрізняють квартали з переважанням дерев'яних (Не вогнестійких) і кам'яних (вогнестійких) будов. Топографічний знак кварталу населеного пункту обмежується тонкими чорними лініями. Всередині його дається фон або жовтого кольору (якщо в кварталі переважають дерев'яні будови), або оранжевого кольору (якщо в кварталі переважають кам'яні вогнестійкі будови). По фону розташовуються чорного кольору прямоугольнички внемасштабние знаки окремих будинків, будівель або масштабні знаки окремих, великих будові у вигляді чорних фігурок відповідної форми і розміру.

Поруч зі знаками деяких окремих будов дається їх характеристика. Наприклад: "ШК." школа, "боляче." лікарня, "ЕЛ-СТ." електростанція, "САН." санаторій.

Сама тонка чорна лінія на карті це топографічний знак паркану (огорожі). Такий знак часто зустрічається на картах у вигляді ламаної замкнутої лінії, що позначає якусь обгороджену забором (або стінами будинків) територію: квартал населеного пункту, город, кошара, паркан навколо території парку, стадіону, фруктового саду, заводу, складу, порту і т.п.

Рис. 16. Заводи і фабрики

Заводи і фабрики іноді бувають дуже невеликі, що займають маленьку територію, і якщо такий завод зображується на дрібномасштабної карті, то доводиться застосовувати внемасштабние знак заводу з трубою або заводу (фабрики) без труби (мається на увазі не взагалі яка-небудь труба, а труба великого розміру, висока, яка може служити орієнтиром, видимим на досить великій відстані). Поруч зі знаком дається скорочений пояснювальний знак, що характеризує вид продукції, що випускається заводом. Наприклад: "цегл." цегельний завод, "мук." борошномельна фабрика, "бум." папероробна фабрика, "сах." цукрозавод і т.п. (Рис. 16 а).

Якщо ж завод (фабрика) займає велику площу, то застосовуються звичайні масштабні знаки, що показують все або майже всі будови і споруди на території заводу: паркан, яким огороджено територію, будівлю заводоуправління, цехи, склади та інше, при цьому тут же поміщається і зачернений наполовину по діагоналі внемасштабние знак заводу (рис. 16 б).

На дуже великомасштабних картах окремим знаком показуються і заводські труби.

Усередині населеного пункту може перебувати церква (рис. 17 а), пам'ятник чи монумент (рис. 17 б), кладовище (рис. 17 в).

Кладовище може бути маленьким і великим, з деревами і без дерев. Тому для зображення кладовища застосовується як масштабний, так і внемасштабние знак.

Але пам'ятник і навіть церква це завжди знаки внемасштабние, і тому їх розміри повинні бути дуже маленькими: для церкви це 1,3 на 1,5 міліметра (розмір квадрата, в який вписується хрест знак церкви), для пам'ятника 1,5 мм по висоті (на дрібномасштабних картах знаки пам'ятників часто взагалі не ставляться, особливо тих пам'ятників, які знаходяться на території населених пунктів).

У походах і подорожах ви часто можете зустріти навіть в самому глухому лісі окремий двір, де живе і трудиться лісник і його сім'я. Така хатинка в лісі або на узліссі будинок лісника має свій топографічний знак звичайний немасштабний знак окремого будови з поясненням.

Важливими орієнтирами під час туристичного походу можуть служити добре видимі здалеку різноманітні будівлі баштового типу водонапірні башти, пожежні вишки, силосні башти. Вони позначаються одним внемасштаб-ним знаком, поряд з яким часто дається пояснення, що це за вежа.

Добрими орієнтирами є також і високі, стоять найчастіше на вершинах пагорбів вишки з колод із спостережною майданчиком на самому верху, куди ведуть сходи. Це так звані пункти тріангуляції (туристи їх коротко називають трігопункамі). З таких вишок топографи в спеціальні прилади теодоліти спостерігають сусідні пункти тріангуляції і обчислюють кути на місцевості.

Поруч зі знаком трігопункта завжди стоїть ка-I кое-небудь число, яке позначає висоту підстави вишки над рівнем Балтійського моря в метрах і сантиметрах.

Необхідно знати туристам і знак, що нагадує цеглинки, укладені один на одного. Це торфорозробки, тобто місце, де видобувають торф.

І останні з цієї групи, дуже важливі місцеві предмети, топографічні знаки яких необхідно знати це лінії зв'язку та лінії електропередачі (ЛЕП).

Лінії зв'язку це натягнуті на стовпах дроти, по яких здійснюються телеграфна і телефонний зв'язок, а також радіотрансляційні передачі.

Позначаються вони на всіх картах, незалежно від характеру зв'язку, тонкою чорною лінією з чорними крапками на ній, які ставляться через кожні 4 мм. Знак лінії зв'язку відображається на карті так, як іде на місцевості сама лінія зв'язку.

Лінії електропередачі (ЛЕП) бувають на дерев'яних стовпах або на металевих і бетонних опорах. Це залежить від їх потужності від напруги струму на лініях. Високовольтні лінії електропередачі завжди робляться на високих металевих або бетонних опорах.

Знак ЛЕП складається з тонкої чорної лінії, на якій з інтервалом в один сантиметр розташовуються крапки або риски зі стрілками.

Якщо ЛЕП прокладена на дерев'яних стовпах, то ставляться крапки, якщо на металевих або бетонних опорах короткі потовщені рисочки.

Читайте також: Чому потрібно знати дикорослі рослини?

 


Цікавий факт

За даними статистики, в 2007 році середній вік, коли люди починають вступати в статеві зв'язки, становить 19,25 років. Дослідження також показують, що в азіатських країнах молоді люди втрачають цноту в більш пізньому віці (приблизно 22 року), а в західних (в середньому 18 років).