2024.06.23 08:22

Ознайомлення з картоюОзнайомлення з картою

Ознайомлення з картою

Отримавши необхідну для роботи карту, треба добре її вивчити: встановити рік складання та видання карти; ознайомитися з прийнятими умовними знаками; дізнатися величину магнітного схилення, яке зазвичай виноситься за рамку карти; визначити масштаб; з'ясувати величину перерізу рельєфу; вивчити шкалу заставлянь і виділити для більшої наочності цікавить район кольоровими олівцями: ліси зеленим, водойми синім, дороги коричневим, мости і гати чорним, різні орієнтири червоним і т. д.

Чисельний і лінійний масштаби карт зазвичай поміщаються внизу карти, під рамкою. Якщо чому масштаб на карті відсутня і його необхідно визначити, можна скористатися одним з таких способів.

Визначення масштабу за номенклатурою аркуша

Залежно від положення листа карти букви і числа, складові її номенклатуру, різні, але порядок і кількість їх в номенклатурі даного масштабу завжди однакові.


Визначення масштабу по довжині частин меридіана

Відомо, що в середніх широтах СРСР довжина дуги 1 меридіана дорівнює 111,1 км (104 версти), а довжина дуги 1 дорівнює приблизно 1855 м (869 сажнів). У рамок карт підписуються їх широти (паралелі) і довготи (меридіани), а рамки великомасштабних карт розбиваються на хвилини.

Щоб визначити масштаб карти, вимірюють у сантиметрах (або дюймах) довжину відрізка меридіана між паралелями або довжину однієї його хвилини. Припустимо, що виміряні відстані виявилися рівними 1,8 см на одній карті і 5 дюймам на іншій карті. Звідси масштаби цих карт обчислюються наступним чином:

1) 1855 м: 1,8 = 1855 ТОВ: 18 = 103 055 см = 1030 м;

2) 52 версти: 5 = 10,4 версти.

Через що допускаються неточностей при вимірюванні циркулем, а може бути, і деякої деформації карти тут отримані наближені значення масштабів. Так як карти видаються в певних масштабах, то неважко здогадатися, що перша карта має масштаб 1: 100 000, тобто в 1 см 1 км, а друга карта десятіверстка 10 верст в 1 дюймі.

Визначення масштабу по координатній сітці

Вимірюємо відстань між лініями координатної сітки і визначаємо але позначеним числах (наприклад, по західній рамці 28, 30, 32, 34 або по південній рамці 06, 08, 10), через скільки кілометрів вони проведені. Цим і визначається масштаб карти. Ясно, що лінії проведені через 2 км.

Відстань на карті між сусідніми лініями дорівнює 2 см, отже, 2 см на карті відповідають 2 км на місцевості. Масштаб карти 1: 100 000.

Визначення масштабу по відстанях між місцевими предметами

Якщо на карті позначено два предмета, наприклад, кілометрові стовпи вздовж дороги, відстань між якими на місцевості відомо, то для визначення масштабу потрібно число метрів між цими предметами на місцевості розділити на число сантиметрів між їх зображеннями на карті.

Приклад. Відстань між суміжними кілометровими стовпами на карті одно 2 см, на місцевості 1000 м. Отже, масштаб карти 1: 50 000, або 1 см карти відповідає 500 м на місцевості.

Визначення масштабу карти по іншій карті, масштаб якої відомий

Порівнюючи виміряні відстані між двома однаковими пунктами на обох картах і знаючи масштаб однієї з них, визначаємо масштаб інший.

Приклад. На карті, масштаб якої невідомий, відстань між пунктами одно 6,5 см. Те ж відстань, виміряна по карті, масштаб якої відомий, так само 3 км 250 м. Звідси масштаб обумовленою карти буде 3 км 250 м: 6,5 см = 50 ТОВ см, або в 1 см 500 м.

Визначення масштабу безпосереднім виміром відстаней на місцевості

Коли жоден з попередніх способів чомусь не підходить, а ми знаходимося на місцевості, зображеної на карті з невідомим масштабом, вибираємо на більш-менш рівному ділянці два предмета, що лежать недалеко один від одного, і вимірюємо відстань між ними на місцевості в кроках і на карті в сантиметрах.

Приклад. Від кілометрового стовпа у дороги до силосної башти приблизно 400 кроків, або 300 м, так як 1 крок дорівнює 75 см. На карті між цими ж предметами виміряна 3 см. Звідси масштаб нашої карти 300: 3 = 100 м в 1 см, або 1 : 10 000.

Визначення величини перерізу рельєфу

Зазвичай величина перетину горизонталей проставляється над лінійним масштабом або під ним. Якщо ж така напис відсутній, то визначити висоту перерізу горизонталей можна по їх відмітками, або за відмітками точок.

Для визначення висоти перерізу за відмітками горизонталей треба різницю двох сусідніх відміток суміжних горизонталей, що виражають один і той же скат (наприклад, 60 +50 = 10), розділити на число проміжків між горизонталями (5). Приватне від розподілу (10: 5 = 2) дасть виражену в метрах або саженях висоту перерізу рельєфу для даного листа карти. У даному випадку вона дорівнює 2 м.

Для визначення висоти перерізу горизонталей за відмітками точок треба різниця відміток двох точок (наприклад, 54,1 42,7 = 11,4) розділити на різницю між числами проміжків (4 2 = 2) від найближчих до точок горизонталей до спільної для обох точок горизонталі (Г). Приватне від розподілу (11,4:2 = 5,7) зазвичай буває не в цілих числах, і його округлюють до цифр, кратних 5, 10, 20 при метричних заходи, або до цифр, кратних 2 і 4 при старих російських заходи. Звідси висота перерізу горизонталей для даної карти 5 м.

Перетин горизонталей залежить від масштабу зйомки і від характеру рельєфу місцевості, наприклад:

де h відстань між горизонтальними площинами, січним рельєф.

Шкала заставлянь і визначення крутизни скатів

Кожна карта має свою шкалу заставлянь, за якою визначають крутизну скатів. У польових умовах закладення можна дізнатися за допомогою краю аркуша паперу. Його прикладають до того місця на карті, крутизну якого необхідно визначити, і рисками відзначають відстань між суміжними горизонталями. Потім папір прикладають до шкалою заставлянь так, щоб одна риска збіглася з основою, а інша з кривою лінією шкали, після чого в її підставі читають величину крутизни. У нашому випадку крутизна дороги дорівнює 1.

Для наближеного визначення крутизни ската можна користуватися таким правилом: у скільки разів закладення менше 1 см, у стільки разів крутизна ската більше 1.

Щоб визначити крутизну ската на місцевості, треба встати збоку ската, взяти дві рівні палички і, поставивши їх на рівні очей (одну горизонтально, що повинно відповідати заставлянню ската, а іншу вертикально, що повинно відповідати його висоті), оцінити, у скільки разів висота ската менше його закладення.

Приклад. Припустимо, висота ската менше його закладення в 4 рази. Визначимо крутизну ската в градусах. Для цього треба 60 * розділити на отримане число 4. Крутизна ската 15.

На око оцінити крутизну ската можна за допомогою пальців руки.

Читайте також: Навіщо дружина споює чоловіка?

 


Цікавий факт

Перший автомобіль Volkswagen Beetle був проведений в 1933 році в Німеччині. Це була вимога Адольфа Гітлера, який хотів, щоб звичайному німцеві був доступний для покупки автомобіль. Взагалі на німецькому слово Volkswagen означає "автомобіль для людей".